Rajd Pamięci w 75. rocznicę Zbrodni Sowieckiej pod Zabłudowem

Burmistrz Ciechanowca, Burmistrz Zabłudowa, Burmistrz Miasta Brańsk, Wójt Gminy Brańsk, Wójt Gminy Grodzisk, Wójt Gminy Klukowo, Wójt Gminy Rudka

zapraszają do wzięcia udziału w obchodach oraz odsłonięciu pomnika z okazji

75 ROCZNICY ZBRODNI SOWIECKIEJ POD ZABŁUDOWEM
23 czerwca 1941 roku

Uroczystość odbędzie się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 na koloni Folwarki Małe w miejscu zbrodni.

RAJD PAMIĘCI
Program:

16.00   Kuczyn – cmentarz parafialny
16.12   Ciechanowiec – cmentarz parafialny ul. Sienkiewicza
16.20   Winna-Poświętna – cmentarz parafialny
16.30   Pobikry – cmentarz parafialny
16.45   Rudka – cmentarz parafialny
17.00   Brańsk – cmentarz parafialny
18.00   Zabłudów – kolonia Folwarki Małe
– odsłonięcie i poświęcenie pomnika
– nabożeństwo czerwcowe w intencji ofiar zbrodni
– przemówienia okolicznościowe
– agapa w świetlicy w Rafałówce

Zbiórka o godz. 15:00 – STATOIL Bielsk Podlaski.

23 czerwca 1941 roku koło Zabłudowa funkcjonariusze NKWD dokonali egzekucji piętnastu mieszkańców z rejonów Ciechanowiec i Brańsk.

Wydarzenia, które doprowadziły do masakry pod Zabłudowem swój początek miały nocą z 19 na 20 czerwca 1941 roku, kiedy odbywała się kolejna akcja aresztowań  przeprowadzana przez NKWD w Ciechanowcu i Brańsku. Przebieg nocnej akcji wszędzie wyglądał podobnie – nagłe budzenie, pół godziny na spakowanie niewielkiej ilości bagażu i żadnych informacji. Furmanki z tzw. „specperesedlencami” (specjalnymi przesiedleńcami) udawały się na stację kolejową: z Ciechanowca do Czyżewa, a z Brańska do Bielska Podlaskiego. Część aresztantów odłączano od rodzin przeznaczonych do zsyłki już na etapie wysiedlania z domu lub w czasie podróży na stację i osadzano w areszcie w Ciechanowcu lub Brańsku.22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie zaatakowały Związek Sowiecki. O świcie, gdy trwały już działania wojenne, grupę kilkunastu aresztowanych pieszo poprowadzono z Ciechanowca do Brańska, gdzie połączone grupy aresztantów z Ciechanowca i z Brańska załadowano na wozy by ich odtransportować do więzienia w Białymstoku. 23 czerwca nad ranem konwój kilku furmanek dotarł do Zabłudowa. Zapewne tutaj eskorta dowiedziała się o decyzji wykonania wyroków śmierci na więźniach z zachodnich obwodów. Aresztantów z tymczasowego aresztu poprowadzono pieszo kierując się na Żednię. Po przejściu około 1800 m kolumnę ostrzelał samolot niemiecki, skręcono więc do lasu, kierując się duktem na Folwarki Małe. Po przejściu czterystu metrów, w miejscu zwanym Moskiewskim Mostem, konwojenci rozstrzelali eskortowanych więźniów.Masakrę udało się przeżyć kilku osobom: Mateuszowi Rybakowi z Ciechanowca, Piotrowi Zarębie z kolonii Klukowo, Borysowi Sokółkowowi z kolonii Ciechanowiec i Janowi Łupińskiemu z Mierzynówki.

 

Ofiarami byli:

Stanisław Akacki (l.38) ze Skórca gm. Ciechanowiec
Tomasz Godlewski (l.43) ze wsi Czaje gm. Grodzisk
Czesław Koc (l.19) z Koców-Schabów gm. Ciechanowiec
Jan Koc (l.31) z Koców-Piskuł gm. Ciechanowiec
Jan Krasowski (l.30) ze wsi Szmurły gm. Brańsk
Aleksander Kwiatkowski (l.49) z Olend gm. Rudka
Bolesław Maksimczuk (l.43) z Gródka gm. Klukowo
Zofia Marcinkowska (l.19) z Ciechanowca
Jan Niemyjski (l.38) z Gnatów-Soczewki gm. Klukowo
Ignacy Płoński (l.56) z Brańska
Marian Stolarczyk (l.50) z Ciechanowca
Józef Wierciński (l.38) z Ciechanowca
Stanisław Wójcik (l.48) z kol. Ciechanowca
Helena Zaziemska (l.36) ze Spieszyna gm. Brańsk
Jednej osoby nie rozpoznano